Youth Force biedt ambulante- en coachingstrajecten in verschillende vormen aan. Maatwerk is hierbij van essentieel belang. Begeleiding en coaching kan thuis, op school, de sportvereniging of ieder ander gewenste locatie geboden worden. Onze ambulante hulpverleners zijn gespecialiseerd op het gebied van schoolondersteuning, gedragsproblematiek en jongeren met (lichamelijke) beperkingen zoals een taalachterstand, trauma’s door een moeilijke jeugd, LVB, autisme, ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS of NAH. Tevens bieden wij hulp aan jongeren die:

- Vaak spijbelen,
- Te maken hebben met stigmatisering en daar niet mee om kunnen gaan,
- Moeite hebben met gezag en regels,
- Moeilijk kunnen functioneren in groepsverband,
- Gevolgen van eigen handelen niet kunnen overzien en daardoor in de problemen komen,
- Gepest worden of zelf anderen pesten.

Your Shopping cart

Close