Ambulante Begeleiding & Coaching

Youth Force biedt ambulante begeleiding- en coaching trajecten in verschillende vormen aan. Maatwerk is hierbij van essentieel belang en afhankelijk van de hulpvraag. Begeleiding en coaching kan daarom ook thuis, op school, op de sportvereniging en in elke andere gewenste omgeving geboden worden. Onze ambulante hulpverleners zijn gespecialiseerd op het gebied van schoolondersteuning, gedragsproblematiek en jongeren met (lichamelijke) beperkingen, zoals; een taalachterstand, trauma’s door bijvoorbeeld een moeilijke jeugd, LVB, autisme, ADHD, ADD, ODD, PDD-NOS en NAH. Ook bieden wij hulp aan jongeren die:

 • Vaak spijbelen;
 • Te maken hebben met stigmatisering en daar niet mee om kunnen gaan;
 • Moeite hebben met gezag en regels;
 • Moeilijk kunnen functioneren in groepsverband;
 • Gevolgen van eigen handelen niet kunnen overzien en daardoor in de problemen komen;
 • Gepest worden of zelf anderen pesten

Bijles & Huiswerkbegeleiding

Mocht er extra bijles en/of huiswerkbegeleiding noodzakelijk zijn voor de leerlingen op jouw school? Dan kunnen wij die zorg volledig op ons nemen. Wij bieden namelijk bijles en huiswerkbegeleiding aan op maat en gericht op elk individu. Zowel basisscholen en middelbare scholen als scholen in het speciaal onderwijs kunnen hier een aanvraag voor indienen. Op basis van een intakegesprek en een goede inventarisatie van de wensen en behoeften gaan wij direct voor de leerling(en) aan de slag! Ook thuis kan er bijles/huiswerkbegeleiding aangeboden worden. Wens je dat er verbetering komt in de schoolresultaten van jouw kind en wil je dat je kind daarmee geholpen wordt? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken graag met jou mee naar de beste begeleiding.

 • Maatwerk
 • Begeleiding op de gewenste moment
 • Zelfvertrouwen en motivatie
 • Aandacht voor het individu
 • Met plezier leren

Waar werken we aan?

 • Zelfstandig leren werken
 • Leren werken in groepsverband
 • Leren omgaan met winst en verlies
 • Het cognitieve geheugen stimuleren
 • De woordenschat vergroten
 • Sociale vaardigheden
 • Werken aan een individueel doel
 • Creativiteit uitbreiden
 • Helpen en delen
 • Zelfredzaamheid
 • En nog veel meer!

Remedial Teaching

Voor extra ondersteuning aan leerlingen die leermoeilijkheden of andere problemen, zoals faalangst, ervaren hebben wij remedial teachers die een uitkomst kunnen bieden. Een remedial teacher, oftewel een RT-er, probeert eerst een beeld te krijgen van de didactische, pedagogische en sociale aspecten om vast te kunnen stellen wat het leerprobleem is. Aan de hand van een gesprek of meerdere gesprekken, toetsen en/of observaties wordt een handelingsplan opgesteld.

Hulp van een RT-er is tijdelijk. Wij streven er naar dat de leerling weer aansluit bij de gewone leerlijn. De RT-er geeft zowel de leerling als de leerkracht, maar ook ouder(s), handvatten mee om de leerling tot verdere ontwikkeling te laten komen.

In het kort;

 • Individuele begeleiding
 • Begeleiding in kleine groepjes
 • Handelingsgericht werken: signaleren, remediëren en evalueren
 • Doelgericht en intensief werken
 • Hulp op maat
 • Vaardigheden aanleren hoe om te gaan met leerprobleem

Vakantieschool

Veel leerlingen kampen hedendaags met een leerachterstand. Sommige leerlingen beginnen het schooljaar zelfs met een achterstand. De kloof tussen sociaal sterkere en sociaal zwakkere leerlingen wordt hierdoor alsmaar groter. Volgens onderzoek is gebleken dat de leerachterstand impact heeft op het zelfvertrouwen van leerlingen. Faalangst en prestatiedruk zijn toegenomen. 

Voor deze leerlingen heeft Youth Force een speciaal vakantieprogramma ontwikkeld, waarbij leerlingen in de vakantieperiode naar school kunnen gaan om in ontwikkeling te blijven.

Youth Force biedt in alle schoolvakanties een vakantieprogramma aan geschikt voor groep 1 tot en met 8, waarbij het spelend leren centraal staat. De kern van dit programma is gericht op het behouden van het vakantiegevoel en het doorzetten van de cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Vakanties hebben voordelen, zoals dat de vakantie bijdraagt aan het herstellen van stress. Leerlingen worden gelukkig van rust, buiten spelen op gewenste tijden en de verlossing van verplichtingen. Vakanties vervullen daarnaast ook de fundamentele behoefte aan autonomie. Daartegenover hebben we school met al haar regels, huiswerk, toetsen en cijfers.

De nadelen van vakanties exposeren de urgentie om de cognitieve vaardigheden te blijven stimuleren. Vooral leerlingen met een taalarme omgeving, waarin nauwelijks of geen Nederlands wordt gesproken en waarbij er ook vaak weinig aandacht is voor schoolse vaardigheden, hebben hier last van. Door thuis weinig tot niets te herhalen van wat er eerder op school is geleerd, verdwijnen verbindingen die eerder door herhaling zijn aangelegd.  

Meer weten over de vakantiescholen? Vraag dan vrijblijvend een brochure aan.

Tussenschoolse Opvang

De tussenschoolse opvang (TSO) valt onder de verantwoordelijkheid van basisscholen. Echter is dit in veel gevallen een grote last voor scholen. Het is praktisch onmogelijk om eigen personeel in te zetten. Leerkrachten hebben in veel gevallen al te maken met een hoge werkdruk en de middagpauze is dan ook het enige moment van de dag dat leerkrachten even pauze kunnen nemen. Veel basisscholen zetten daarom vrijwilligers en ouders in om toezicht te houden gedurende de middagpauze. Deze ouders en vrijwilligers hebben vaak niet de pedagogische expertise om de kinderen op een juiste manier te begeleiden. Hierdoor ontstaan er tijdens deze momenten vaak problemen met en tussen kinderen. De ouders en vrijwilligers weten hier in veel gevallen geen raad mee. Daarnaast wordt op deze manier ook een mooie kans gemist om kinderen tijdens de pauzes iets mee te geven.

Youth Force biedt basisscholen dé oplossing voor dit probleem. Youth Force neemt alle verantwoordelijkheden en lasten rondom de TSO uit handen van de school. Door middel van de inzet van pedagogische medewerkers met ervaring en affiniteit met de doelgroep zorgt Youth Force ervoor dat de TSO in goede banen geleid wordt.

Meer weten over de TSO? Vraag dan vrijblijvend een brochure aan.

Informatica & Robotica

TBA

contact@youthforce.nl | 085 401 4796 | KVK: 83567070