Zijn er leerlingen op jouw school die problemen ervaren met (begrijpend) lezen, rekenen en spelling, en waarbij de schoolresultaten tegenvallen? Dan bieden onze remedial teachers uitkomst! Ook als het gaat om oefeningen om de fijne motoriek te trainen, ben je bij ons op het juiste adres.

Remedial teaching lijkt op een vorm van bijles, maar is gebaseerd op een op maat gemaakt handelingsplan. Dit betekent dat de remedial teacher vooronderzoek gaat uitvoeren bij een leerling om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de onderwerpen waarop hij of zij uitvalt.

Het vooronderzoek bestaat uit enkele gesprekken met de leerling zelf, diens ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerkracht. Vervolgens worden er observaties uitgevoerd. In sommige gevallen vindt er een toetsing plaats om de beginsituatie te bepalen. Op basis daarvan stellen wij een plan op waarin duidelijke doelen worden gesteld. Daarbij wordt ook een actieplan geformuleerd om te bepalen hoe deze doelen behaald gaan worden.