De tussenschoolse opvang (TSO) valt onder de verantwoordelijkheid van basisscholen. Echter is dit in veel gevallen een grote last voor scholen. Het is namelijk praktisch pseudo-onmogelijk om eigen personeel in te zetten. Leerkrachten kampen in veel gevallen reeds met een hoge werkdruk en de middagpauze is dan ook het enige moment van de dag dat zij ook even kunnen pauzeren. Veel basisscholen zetten daarom vrijwilligers en ouders in om toezicht te houden gedurende de middagpauze. Deze ouders en vrijwilligers hebben vaak niet de pedagogische expertise om de leerlingen op een juiste manier te begeleiden. Hierdoor ontstaan er tijdens deze momenten vaak problemen met en tussen leerlingen. De ouders en vrijwilligers kunnen hier doorgaans niet goed op anticiperen. Daarnaast wordt op deze manier tevens een mooie kans gemist om leerlingen tijdens de pauzes iets mee te geven.

 

Youth Force biedt basisscholen dé oplossing voor dit probleem. Youth Force kan alle verantwoordelijkheden alsook lasten rondom de TSO uit handen van jouw school nemen. Door middel van de inzet van pedagogisch onderlegde medewerkers mét ervaring en affiniteit voor de doelgroep; zorgt Youth Force ervoor dat de TSO in goede banen geleid wordt.

De begeleiders krijgen een activiteitenprogramma mee waarin voor elke week beschreven staat welke spellen en activiteiten uitgevoerd dienen te worden tijdens de TSO. Voor elke groep wordt een aparte activiteitenprogramma ingericht, mede gebaseerd op de identiteit en behoeften van de school en leerlingen respectievelijk. De spellen en activiteiten hebben altijd een achterliggend sportief en educatief doel.

 

Doelstellingen

De spellen en activiteiten die Youth Force aan kunnen bieden dragen onder andere bij aan de volgende doelstellingen:

 1. Ontwikkelen van cognitieve- en sociale vaardigheden
 2. Ontwikkelen van sportieve vaardigheden
 3. Leren omgaan met winst en verlies
 4. Geduldig leren zijn
 5. Leren om samen te spelen en samen te werken
 6. Leren werken aan een gezamenlijk doel
 7. Leren omgaan met tegenslagen
 8. Versterken van het zelfvertrouwen
 9. Leren om effectief te communiceren
 10. Motorische vaardigheden (door)ontwikkelen
 11. Verhogen van doorzettingsvermogen