Youth Force biedt een vakantieprogramma aan geschikt voor groepen 1 tot en met 8, waarbij het spelend leren centraal staat. De kern van dit programma is gericht op het behouden van het vakantiegevoel en het doorzetten van de cognitieve ontwikkelingen van leerlingen. Vakanties hebben voordelen, zoals dat de vakantie bijdraagt aan het herstellen van stress. Leerlingen worden gelukkig van rust, buitenspelen op gewenste tijden en de verlossing van verplichtingen. Vakanties vervullen daarnaast ook de fundamentele behoefte aan autonomie. Daartegenover bestaat school met al haar regels, huiswerk, toetsen en cijfers. De nadelen van vakanties exposeren de urgentie om cognitieve vaardigheden te blijven stimuleren. Vooral leerlingen uit een taalarme omgeving, waarin nauwelijks of geen Nederlands wordt gesproken en waarbij er ook vaak weinig aandacht is voor schoolse vaardigheden, hebben hier last van. Door thuis weinig tot niets te herhalen van wat er eerder op school is geleerd, verdwijnen verbindingen die eerder door herhaling zijn aangelegd.

 

Leerlingen met een achterstand stellen wij voorop. Onder leerlingen met een achterstand vallen leerlingen:

 • Die op het gebied van taal en rekenen onvoldoende hebben bereikt,
 • Waarvan de schoolresultaten na de vakantie zichtbaar achteruit zijn gegaan,
 • Die de overgang van het ene leerjaar naar het andere leerjaar moeilijk vinden,
 • Die extra begeleiding nodig hebben om zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs,
 • Die thuis weinig tot niets herhalen of doen aan schoolwerk,
 • Waarvan de leerkracht of ouder(s)/verzorger(s) het idee hebben dat een vakantieprogramma van nut zal zijn op het leerproces van de leerling.

 

Daarnaast zijn ook andere leerlingen welkom die niet op vakantie gaan, maar toch extra schooluren willen maken.

 

De doelstellingen

 1. Aandacht voor de leerling: tijdens een vakantieprogramma is er tijd en aandacht voor iedere individuele leerling. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt met persoonlijke aandacht is de kans op effectievere leeropbrengsten groot. Samen met de school kijken wij wat er nodig is om het vakantieprogramma voor elke leerling nuttig te maken.
 2. Het ontwikkelen van cognitieve- en sociale vaardigheden.
 3. Het (deels) wegwerken van achterstanden: voor de leerlingen die achterstanden hebben opgelopen biedt Youth Force de mogelijkheid aan om deze (deels) in te halen. Dit doen wij door samen met de leerlingen gericht te oefenen op het gebied van rekenen, taal, woordenschat, spelling en lezen.
 4. De leerlingen bewust maken van hun vaardigheden, ambities en doelen met behulp van rolmodellen.
 5. Samen werken, samen spelen: naast dat er lessen worden gefaciliteerd, is er uiteraard ook ruimte voor de leerlingen om samen te spelen. Hiermee wordt het vakantiegevoel behouden en nemen leerlingen met plezier deel aan het vakantieprogramma.

Your Shopping cart

Close