Waarom kiezen voor Youth Force?

Wij zetten ons onvoorwaardelijk in om alle leerlingen optimaal te laten presteren en te laten uitblinken in iets waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ons breed gedragen doel binnen de organisatie is om het kind weer in zichzelf te laten geloven, want wij geloven dat elk kind een ruwe diamant is. Met de juiste, op maat ontwikkelde, begeleiding en ondersteuning slagen wij erin om het beste uit leerlingen te halen, óók voor de lange termijn.

Wat is de doelgroep van Youth Force?

Wij begeleiden alle leerlingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Youth Force beschikt over een groot, divers en sterk ontwikkeld team. Wij kunnen dan ook velerlei didactische werkvormen inzetten om verschillende soorten leerlingen te begeleiden.

Wat biedt Youth Force aan?

Omdat wij beschikken over een gedreven team met een zeer diverse achtergrond, kunnen wij een hoop aanbieden. Youth Force faciliteert onder andere de volgende diensten: vakantiescholen, bijles en huiswerkbegeleiding, remedial teaching, ambulante begeleiding en creative thinking. Tevens zetten wij ook hedendaagse werkvormen in, zoals bijvoorbeeld een workshop programmeren.

Hoe ziet de werkwijze van Youth Force eruit?

Voor elk project ontwikkelt Youth Force een op maat gemaakt programma. Wij staan voor directe en transparante communicatie, daarom nemen wij graag al uw zorgen uit handen. Omdat wij graag willen etaleren wat we allemaal doen en kunnen; onderhouden wij het liefst direct contact met de school, leerlingen alsook de ouders. Youth Force neemt dus de volledige organisatie van ieder project op zich, zo ook de communicatie en follow up indien nodig geacht. Hierdoor wordt voorkomen dat er ruis op de lijn ontstaat, de school geen extra werk eraan heeft en kunnen we snel schakelen wanneer dat noodzakelijk is.

Wat zijn de tarieven van Youth Force?

Dit loopt uiteen afhankelijk van de hulpvraag. Zoals eerder beschreven, werken wij namelijk altijd met een op maat gemaakt programma. Onze projecten sluiten wel aan op subsidies waar scholen aanspraak op mogen maken; om bijvoorbeeld leerachterstanden weg te werken of om aanvullende begeleiding voor hulpbehoevende leerlingen te faciliteren. Wij kunnen tevens helpen om dit uit te zoeken en zo nodig ondersteunen met het aanvragen van een subsidie voor een specifiek project bij jou op school.

Hoe kan ik in contact komen met Youth Force?

Voor vragen of opmerkingen kan je een e-mail sturen naar contact@youthforce.nl. Tevens zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 18:00 op 085 401 4796. Uiteraard zijn wij ook op onze social media kanalen te bereiken (@YouthForceNL). Berichten worden doorgaans binnen één werkdag beantwoord.