Ambulante begeleiding

Youth Force biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsstoornis en bijkomende problematiek. Onder onze ambulante begeleiding valt groepsbegeleiding en schoolbegeleiding. Wij bieden ambulante begeleiding op maat. Dat betekend dat een professionele begeleider jou ondersteuning geeft waar en wanneer die nodig is. De begeleiding is dikwijls gericht op je persoonlijke ontwikkeling. De doelen zijn afhankelijk van de specifieke zorgvragen en kunnen naast de persoonlijke ontwikkeling ook betrekking hebben op het stabiliseren van situaties of voorkomen van escalaties. We zijn er voor het kind dat spelend leert tot aan een (jong) volwassenen dat zelfstandig leert wonen en aan de arbeidsmarkt kan deelnemen. Maar ook bijvoorbeeld voor het oefenen van sociale vaardigheden, het vergroten van je zelfredzaamheid en zelfvertrouwen en leren functioneren in een groep ben je bij ons op het juiste adres. Zit jij op school en ervaar je moeilijkheden? Kom je gedragsmatig niet mee in de klas? Wij helpen je om je belemmeringen op te lossen, zodat je in de klas zelfstandig kan functioneren. Het is voor ons belangrijk in nauw contact te staan met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht. Terwijl de leerkracht de verantwoordelijkheid heeft voor de didactiek, ondersteunen wij op pedagogisch gebied.

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

AMV staat voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Voorheen beter bekend als ‘ama’. AMV is een term voor een minderjarige vreemdeling die:

  • Afkomstig is van buiten de Europese Unie, en;
  • Hier gekomen is zonder ouder(s) of een persoon die het wettelijk gezag over de jongere heeft.

Onze organisatie heeft de juiste expertise in huis om praktische en pedagogische dagelijkse zorg te kunnen bieden. Denk aan school- en werk gerelateerde zaken, afspraken maken en nakomen, ondersteuning tijdens gesprekken, papierwerk, structuur aanbrengen aan het dagelijkse leven, huishoudelijke taken, verzorging, boodschappen doen, koken etc.  Youth Force kan de toegang tot de Nederlandse samenleving bevorderen door hen vaardigheden aan te leren die bijvoorbeeld bij hen vanwege cultuurverschil niet vanzelfsprekend zijn. Maar ook het leren van hoe het qua regel- en wetgeving werkt in Nederland staat bij ons centraal. Op alle leefgebieden komt dit wel terug en is het belangrijk om te weten met welke regels en wetten je te maken hebt.

Wij onderhouden persoonlijk contact met de AMV. Door in te kunnen spelen op de begeleiding die gegeven wordt, wordt er altijd gekeken of er een mogelijkheid is dat er een begeleider ingezet wordt die dezelfde taal spreekt. Uit de praktijk wordt dit als zeer fijn ervaren en in het geval van een taalbarrière is het van belang dat beide partijen elkaar goed kunnen verstaan. Vaak helpt het ook als de begeleider en AMV het met elkaar kunnen vinden, doordat ze een soortgelijke achtergrond hebben. De AMV voelt zich beter begrepen en voelt zich daardoor sneller op zijn gemak.

Gehandicaptenzorg

Voor mensen met een beperking of handicap in een woonvoorziening hebben wij gediplomeerde personeel beschikbaar die ingezet kunnen worden om hen te helpen bij hun dagelijkse leven. Ons voornaamste doel is deze doelgroep helpen om steeds meer zelfstandig te kunnen doen. De begeleiding vindt zich in de woonvoorziening plaats, maar kan ook buiten de woonvoorziening zijn, bijvoorbeeld op de dagbesteding of elders op locatie. Een cliëntgerichte benadering en daarbij het leveren van zorg op maat staat bij ons bovenaan. Onze professionals brengen de persoonlijke situatie en behoeften in kaart en stemmen daarop hun zorg en begeleiding af.

Jeugdzorg

Youth Force biedt hulp bij psychische hulpvragen, een (verstandelijke) beperking en/of opvoedproblemen. Deze hulp is bedoeld voor kinderen tot en met 18 jaar. In sommige gevallen worden jongeren tot 23 jaar ook geholpen. Wij bieden verschillende soorten jeugdhulp aan; van lichte begeleiding tot hele intensieve zorg. Wij bieden individuele begeleiding (werken aan eigen doelen) en begeleiden daarnaast ook op een dagbesteding/dagbehandeling.

contact@youthforce.nl | 085 401 4796 | KVK: 83567070